O tak! Zdecydowanie! I choć mówi się, że wyjątek potwierdza regułę, ja z pewnością tym